نورالصادق، دارالصادق، آیت الله سیستانی، آیت الله سیدان، 1402

۱۴۰۲/۰۳/۱۴

بخشی از نامۀ تاریخی مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت الله العظمی سیستانی به علامۀ محقق حضرت آیت الله سیدان

بخشی از نامۀ تاریخی مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت الله العظمی سیستانی  به علامۀ محقق حضرت آیت الله سیدان و تقدیر از روش ایشان در ارائه […]