نورالصادق، دارالصادق، شبستری، دکتر یحیی یثربی، روشنفکری،  محمد مجتهد شبستری، وحی، قرائت نبوی، تأویل، قرآن، 1402

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

نقد محمد مجتهد شبستری/ دکتر یحیی یثربی

نقد محمد مجتهد شبستری  دکتر یحیی یثربی چکیده: جریان روشنفکری که به گفتۀ بعضی بزرگان از ابتدا در ایران بیمار متولد شده است، دیریست که علاوه […]