نورالصادق، دارالصادق، محمد باقر ملکی میانجی، 1402

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

ارزیابی شیوه های تفسیری در گفتگو با آیت الله محمدباقر ملکی میانجی(ره)

ارزیابی شیوه های تفسیری  در گفتگو با آیت الله محمدباقر ملکی میانجی(ره) م ۱۳۷۷ شمسی([۱])   اشاره: متن زیر مصاحبۀ آیت الله ملکی میانجی(ره) با نشریه […]