۱۴۰۲/۰۳/۱۴

معرفی کتاب

معرفی کتاب   اندیشۀ اصلاح دین در ایران نویسنده:   سید مقداد نبوی رضوی موضوع:   جریان شناسی و تبار شناسی اندیشۀ اصلاح دین در ایران، از قاجار […]
۱۴۰۲/۰۳/۱۴

نامۀ آیت الله سید مصطفی محمدی شیرازی به مدیر مسئول و سردبیر محترم فصلنامۀ نورالصادق

نامۀ آیت الله سید مصطفی محمدی شیرازی به مدیر مسئول و سردبیر محترم فصلنامۀ نورالصادق   بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله […]