04/02/1399

نقد بدایة الحکمة علامه طباطبایی «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی»

نقد بدایة الحکمة علامه طباطبایی «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی» تنظیم و تدوین: حجت الاسلام جواد عبدی چکیده: دو کتاب «بدایة الحکمة» و «نهایة […]
06/02/1399

علت هستی بخش، واقعیت یا تخیّل؟

علت هستی بخش، واقعیت یا تخیّل؟ استاد کریم زارع چکیده: سال ها بل قرن ها نظریۀ علیت به عنوان نظریه ای پایه، بدیهی، بی گفتگو و […]
06/02/1400

نقد بدایة الحکمة علامه طباطبایی «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی»

نقد بدایة الحکمة علامه طباطبایی «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی»(جلسه سوم و چهارم) تنظیم و تدوین: حجت الاسلام جواد عبدی چکیده: دو کتاب «بدایة […]