وحدت وجود گزارش از هستی بدون گزارشگر

۱۳۹۸/۰۳/۲۳

وحدت وجود گزارش از هستی بدون گزارشگر

وحدت وجود گزارش از هستی بدون گزارشگر استاد یاسر فلاحی چکیده: نویسنده در این نوشتار در پی آنست که با اشاره به برخی جنبه های پنهان […]