بخشی از نامۀ تاریخی مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت الله العظمی سیستانی به علامۀ محقق حضرت آیت الله سیدان