فصلنامه شماره 53 و 54 سال شانزدهم بهار و تابستان 1402

03/06/2023

سرمقاله / سید علی آیت اللهی

بسم الله الرحمن الرّحیم دأب و تلاش نظام کفر: تاریخی شمردن مفاهیم و عقائد فراتاریخی سید علی آیت اللهی   یکی از عوامل نمایان شدن بی […]
03/06/2023

تحقق و ثبوت ذات حق تعالی؛ خروج از حد تعطیل/  آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (ره)

تحقق و ثبوت ذات حق تعالی؛ خروج از حد تعطیل     آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (ره) چکیده: آنچنان که مؤلف فقیه و حکیم قرآنی آیت […]
03/06/2023

نقد محمد مجتهد شبستری/ دکتر یحیی یثربی

نقد محمد مجتهد شبستری  دکتر یحیی یثربی چکیده: جریان روشنفکری که به گفتۀ بعضی بزرگان از ابتدا در ایران بیمار متولد شده است، دیریست که علاوه […]
03/06/2023

ارزیابی شیوه های تفسیری در گفتگو با آیت الله محمدباقر ملکی میانجی(ره)

ارزیابی شیوه های تفسیری  در گفتگو با آیت الله محمدباقر ملکی میانجی(ره) م 1377 شمسی([1])   اشاره: متن زیر مصاحبۀ آیت الله ملکی میانجی(ره) با نشریه […]
03/06/2023

امام خمینی(ره) و اسفار / علامه محمدرضا حکیمی(ره)

امام خمینی(ره)  و اسفار علامه محمدرضا حکیمی(ره)   چکيده: نوشتار ذیل به خامۀ علامه محمدرضا حکیمی(ره) در بیان ایراداتی است که امام راحل به ملاصدرا در […]
03/06/2023

بررسی نقدهای علامۀ طباطبایی بر علامه مجلسی/ آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی

بررسی نقدهای علامۀ طباطبایی بر علامه مجلسی (مبحث چهارم  و پنجم) آیت  الله حاج شیخ مرتضی رضوی چکيده: سنت و روش حاشیه نویسی و تعلیقه نگاری […]
03/06/2023

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد / حجت الاسلام و المسلمین سید قاسم علی احمدی

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد (بخش پنجم) حجت الاسلام و المسلمین سید قاسم علی احمدی   چکیده: برهان امکان و وجوب یکی از براهین […]
03/06/2023

نقد بدایة الحکمة «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی» / تنظیم و تدوین: حجت الاسلام جواد عبدی

نقد بدایة الحکمة «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی» (جلسه ششم) تنظیم و تدوین: حجت الاسلام جواد عبدی   چکیده: دو کتاب «بدایة الحکمة» و […]
03/06/2023

وجوه اشتراک بهائیت با تصوف / نورالدین چهاردهی

وجوه اشتراک بهائیت با تصوف نورالدین چهاردهی چکيده: تصوف و عرفان مصطلح مولوداتی دارد که با هدف استحالۀ دین، جعل ماهیت گردیده و پیروان شریعت آسمانی […]